Poradenská a konzultační činnost

Analýza složení těla

Nezbytný krok před makro-koučinkem, sestavením individuálního jídelníčku nebo individuálního rámcového jídelníčku a doporučení pohybové aktivity. 
Diagnostika aktuálního stavu pomocí diagnostické váhy TANITA BC-545-N, měření podílu tělesného tuku, vody, svalové hmoty a hodnoty viscerálního tuku.

·       bez interpretace výsledků – předám výsledky měření, ale dále to s Vámi nebudu konzultovat

délka trvání: cca10-15 min                                             varianta služby: osobně

 ·      s interpretací výsledků – projdu s Vámi a vysvětlím význam jednotlivých hodnot. Současně nabídnu doporučení vycházející z diagnostiky – co by chtělo přidat, co ubrat atd.

délka trvání: cca 30 min                                                    varianta služby: osobně

Na tuto konzultaci je potřeba si předem udělat zápis Vašeho týdenního jídelníčku! Stačí, když budete zapisovat vše co sníte a vypijete (včetně času konzumace) někam na papír. V případě potřeby mě kontaktujte a zašlu další instrukce, které potřebné informace by neměly v zápisu chybět.  Je nutné mi zaslat Vámi vytvořené záznamy alespoň 2-dny před plánovanou schůzkou!

Služba zahrnuje:

 ·      měření s interpretací výsledků – projdu s Vámi a vysvětlím význam jednotlivých hodnot. Současně nabídnu doporučení vycházející z diagnostiky – co by chtělo přidat, co ubrat atd. Analýza nemusí být naměřena u mne, můžete si jí přinést z jiného místa (vhodné zejména při online variantě služby)

 ·      rozbor Vámi zaslaného jídelníčku a stravovacích návyků – řekneme si, kde a co by šlo vylepšit a jaké potraviny navíc zařadit a proč

·      doporučení – na základě analýzy složení těla, záznamu Vašeho současného jídelníčku a Vašich cílů si řekneme co dělat, aby to fungovalo a zároveň to bylo pro Vás dlouhodobě udržitelné 

Na tuto konzultaci je pak možné navázat sestavením individuálního rámcového jídelníčku (viz dlouhodobé služby).

délka trvání: cca 60 min                                             varianta služby: osobně/online

Dlouhodobé služby

Individualizované přístupy založené na výsledcích z analýzy složení těla a na Vašich cílech. 

Makro-koučink provádím na základě analýzy složení těla provedené na bio-impedančním diagnostickém přístroji. Analýza nemusí být naměřena u mne, můžete si ji přinést z jiného místa.

 •       nastavení energie a makro-živin dle analýzy složení těla a Vašich cílů (zaslání na email)
 •       edukační materiály 
 •       návod, jak nastavit kalorické tabulky (KT) vč. způsobu, jak udělit přístup pro nahlížení
 • koučink + 4 kontroly zápisu v KT (frekvence 1x za týden) – dívám se, jak se Vám daří plnit cíle a dávám zpětnou vazbu ve formě e-mailu s doporučením na vylepšení

délka trvání: cca 30 min                              varianta služby: osobně/online/email

Zpracování na základě tělesné analýzy, dotazníku a pohovoru s klientem. Recepty jsou rozděleny do skupin – snídaně/oběd/večeře/svačiny, každá skupina obsahuje 7 jídel s ohledem na aktuální ročního období a vašich preferencí. Z každé skupiny si lze volně vybrat na co mám ten daný den chuť/suroviny. Tento způsob je vhodný pro ty, který z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje rámcový jídelníček a chtějí začít změnu svého stravování s pevnými pravidly a zároveň měli možnost volby. Doporučuji jídelníček měnit dle sezóny/ročního období.

 • individuální jídelníček s recepty, vč. gramáže jednotlivých surovin a postupů přípravy (zaslání na email)
 • 1x vstupní analýza složení těla (lze přinést i svou z jiného místa)
 • e-mailová podpora po dobu 1 měsíce

délka trvání: cca 30 min                             varianta služby: osobně/online/email

Zpracování na základě tělesné analýzy, dotazníku a pohovoru s klientem. Rámcový jídelníček neobsahuje přesné recepty.

 • rámcový jídelníček formou tabulky, s počtem porcí a množstvím potravin, které budou odpovídat vašim individuálním potřebám a cílům.
 • edukační materiály (zaslání na email)
 • tipy na jednoduché recepty
 • 5 x konzultace (vždy cca 50 min)– kde se věnujeme vašim individuálním potřebám a edukaci; průběžně zhodnocujeme, co se daří a nedaří; společně hledáme cestu, jak dosáhnout změn, které jsou důležité pro vaše hubnutí či udržení si zhubnutých kilogramů 
délka trvání: 5 x cca 50 min                                      varianta služby: osobně/online

Zpracování na základě tělesné analýzy, dotazníku a pohovoru s klientem. Rámcový jídelníček neobsahuje přesné recepty.

 • rámcový jídelníček formou tabulky, s počtem porcí a množstvím potravin, které budou odpovídat vašim individuálním potřebám a cílům.
 • edukační materiály (zaslání na email)
 • tipy na jednoduché recepty
 • 10 x konzultace (vždy cca 50 min)– kde se věnujeme vašim individuálním potřebám a edukaci; průběžně zhodnocujeme, co se daří a nedaří; společně hledáme cestu, jak dosáhnout změn, které jsou důležité pro vaše hubnutí či udržení si zhubnutých kilogramů 
délka trvání: 10 x cca 50 min                                   varianta služby: osobně/online

Konzultace

Služba neobsahuje sestavení jídelníčku ani rámcového jídelníčku! Konzultace probíhá na Vámi zvolené téma 

délka 1 konzultace cca 50 min                                             varianta služby: osobně/online

Služba neobsahuje sestavení jídelníčku ani rámcového jídelníčku! Konzultace probíhají buď na Vámi zvolené téma, nebo je vhodné balíček vhodný k prodloužení aktuální spolupráce (5x cca 50min)

délka trvání: cca 55 min                                                    varianta služby: osobně/online

Služba neobsahuje sestavení jídelníčku ani rámcového jídelníčku! Konzultace probíhají buď na Vámi zvolené téma, nebo je balíček vhodný k prodloužení aktuální spolupráce

délka trvání: 5 x cca 50 min                                              varianta služby: osobně/online

Služba neobsahuje sestavení jídelníčku ani rámcového jídelníčku! Konzultace probíhají buď na Vámi zvolené téma, nebo je balíček vhodný k prodloužení aktuální spolupráce

délka trvání: 10 x cca 50 min                                            varianta služby: osobně/online

2022 Mgr. et Mgr. Lenka Kohútová, Ph.D